Der er i dag rigtig mange, der vælger at gå online, når de gerne vil have succes med deres forretning. Det online univers er nemlig en buffet af gode muligheder, og det betyder også, at der er alverdens midler, der kan tages i brug, når du gerne vil øge dit salg.

En af de taktikker, der i dag særligt vinder indpas, har at gøre med den enorme markedsplads, Amazon. Herpå er det nemlig muligt for dig at sælge dine produkter til store dele af verden – og dermed vil du opleve et øget salg. Så sælg på Amazon og få succes.

Kom godt fra start

Det er dog ikke helt så let. Det kan for det første være en smule kompliceret at komme godt fra start, idet der er mange valg og beslutninger forbundet med det at oprette en konto på Amazon. Det er for eksempel noget, som der gør sig gældende med din sælgerkonto. Den skal du ligge under en Vendor Central eller en Seller Central. Og under din Seller Central skal du også vælge, om du vil være FBM eller FBA-bruger.

Hernæst skal du have oprettet alle dine produkter – og her er det vigtigt, at du vælger de rette.

Vælg de rigtige produkter

Det er nemlig ikke helt lige meget, hvad du vælger at sælge på Amazon. Konkurrencen er stor, og derfor skal det være produkter med stor økonomisk gevinst for dig. Det er derfor ofte en fordel med de varer, der har en lav forsendelsespris – det vil sige, at de ikke vejer meget, men de skal stadig have en stor økonomisk værdi. Vi kan tage et eksempel med smykker. De vejer ikke meget, men de koster en del – sådanne produkter er ideelle.

Og har du dine egen produkter, er det også altid en fordel. Så vil der nemlig ikke være konkurrence.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *