I dag har du mulighed for at få online behandling for en række forskellige lidelser. Det gælder også for traumebehandling, hvilket giver dig en langt større fleksibilitet. Online behandling

Der er en række lidelser, hvor behandlingen af dem ikke bare kan sættes på stand by. Det gælder både fysiske såvel som psykiske. Hvis du lider af en psykisk lidelse, er det dog ikke altid nødvendigt, at du møder fysisk op for at modtage behandlingen. I nogle tilfælde er det faktisk også muligt for dig at få den behandling, som du har brug for, via computeren. Det gør det langt mere fleksibelt for dig.

Et af de steder, hvor du har mulighed for at modtage online behandling er hos Traumeklinikken. Det er en privat klinik på Østerbro, der har specialiseret sig i at behandle patienter med traumer og posttraumatisk stress syndrom (PTSD). De har både læger og psykologer ansat, og det er derfor muligt at få hjælp til alle aspekter af din lidelse.

Der kan nemlig både være fysiske og psykiske problemer i forbindelse med, at du har et traume. Hvis du for eksempel har svært ved at sove på grund af lidelsen, er det lige så vigtigt, at der bliver taget hånd om det, som at der bliver taget hånd om selve traumet.

Online behandling af traumer giver større fleksibilitet

Når du har mulighed for at modtage online behandling for dit traume, giver det dig en langt større fleksibilitet i forhold til at blive ved med at modtage behandling. Hvis du for eksempel flytter væk fra Københavnsområdet, kan du ende med at bruge en hel dag på at tage til behandling, hvis du skulle møde fysisk op hos Traumeklinikken. Med online behandling behøver du bare at sætte den tid af til det, som behandlingen varer.

Det kan også være, at du skal ud at rejse, men at du stadig gerne vil kunne overholde dine aftaler med din behandler. I det tilfælde er det også muligt for dig at aftale med din behandler på Traumeklinikken, at du modtager online behandling. Det eneste, det kræver, er, at du har en god internetforbindelse, og at du kan sidde uforstyrret under behandlingen.

Hvis det er muligt for dig at modtage online behandling, får du altså stadig den behandling, du har brug for, samtidig med at du får en langt højere grad af fleksibilitet.