Der popper flere og flere webshops op, og det sætter altså nogle krav til dig, hvis du vil overleve. For det første skal du lokke nogle kunder ind på siden, men når de først er inde, skal de konvertere. Det er lettere sagt end gjort, fordi hvad kan du gøre for at øge dine konverteringsrater? Det ser vi nærmere på her. Så har du en webshop, eller er du blot interesseret i emnet, er det med at pudse læsebrillerne og kigge med.

En brugervenlig side

Ingen gider at gå rundt i en labyrint, når de skal finde frem til produkterne eller kasseapparatet. Det samme gælder din webshop, og det er kort sagt alfa og omega, at du gør det let for de besøgende, så de ikke bruger mere tid end højst nødvendigt på at handle. Din side skal være så brugervenlig, at selv de ældste i samfundet kan finde ud af det. Vi danskere handler nemlig mere online end tidligere, så for din egen skyld bør du gøre sådan, at alle kan tilgå din side og ikke kun tekniske genier.

Benyt social proof

Vi er flokdyr, og det betyder, at vi kigger meget på andre, når vi handler. Det vil sige, at hvis du har en række positive anmeldelser af din side eller måske mange følgere på dine sociale medier, skal du skildre med det på din hjemmeside. Så kan nye besøgende se, at der faktisk er godt gang i butikken, ligesom de kan se alle de positive kommentarer, hvilket alt sammen medvirker til, at de i højere grad er tilbøjelige til at handle hos dig. Du skal altså bare udnytte vores urinstinkter, hvis du skal øge salget på din hjemmeside.

Call to action-knapper

Du skal hele tiden forsøge at få dine kunder hen til målet. Ønsker du, at dine kunder køber dine produkter, kontakter dig, bestiller en tid eller noget helt andet, skal du have nogle knapper, der indbyder den besøgende til at foretage en handling. Dette er en simpel taktik, men faktisk har det vist sig flere gange at føre til en markant større konverteringsgrad

Fri fragt

Dette er kun henvendt til jer, der har en webshop, og har du en, skal du kraftigt overveje, om der skal være fri fragt. Forbrugerne er blevet vant til det, og har du ikke fri fragt, kan du risikere, at mange hopper fra, når de skal betale for varen, fordi de simpelthen ikke vil betale 50 kr. ekstra, hvis de i stedet kan spare fragten hos konkurrenten.

Alt dette skal du selvfølgelig have professionel hjælp til, så det bliver helt perfekt. Og det kan jo godt komme til at koste lidt penge, hvilket du skal være forberedt på. Er din pengepung ikke fyldt til randen på nuværende tidspunkt – så spar penge online her, eller læs om, hvordan du kan få lidt mere luft i budgettet, så du på den måde har lidt flere midler til at klargøre din webshop.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *