Få det meste ud af dit modem – på sikker vis

Uanset om du er ansvarlig for internet-sikkerheden i en virksomhed, eller om der tale om, at du ønsker at beskytte dit eget Wi-Fi i hjemmet, er der nogle helt grundlæggende elementer, du skal have tjek på. Det handler både om indstillinger, du selv kan håndtere, og så...

Pas på falske TDC-mails

Politiets IT-efterforskningsenhed (NITES) advarer mod at reagere på mails med afsenderadressen ”[email protected]”, som i emnefeltet har teksten ”Problem til din regning”. I mailen – som er forfattet på dårligt dansk – oplyses, at modtageren af mailen på...