SmartSignatur skal hjælpe danske virksomheder

En ny løsning til NemID medarbejdersignatur, skal gøre det nemmere og mere effektivt for virksomheder at bruge digitale signaturer.

Mange virksomheder udnytter ikke de nye muligheder med NemID til erhverv. Derfor lancerer Liga Nordic ApS SmartSignatur, der gør det langt nemmere at bruge Nets DanIDs NemID medarbejdersignatur. Med SmartSignatur kan medarbejdere i en virksomhed blandt andet bruge deres offentlige certifikat fra flere forskellige computere og logge ind fra sin egen eller firmaets tablets og smartphones.

– SmartSignatur handler om, at vi alle kan kommunikere sikrere sammen. At vi alle bedre kan bevise, hvem vi er i det digitale univers, og at vi alle kan styrke beskyttelsen af vores data. Hæv overliggeren, reducer risikoen og styrk tilliden, siger Bjarke Alling, adm. direktør i Liga Nordic.

SmartSignatur giver virksomheder og organisationer en samlet løsning, hvor NemID medarbejdersignaturen kan være på både et smart card og i en central administreret løsning, der er direkte integreret med Nets DanIDs system. Det giver en lang række muligheder for at bruge NemID til erhverv på nye avancerede måder. SmartSignatur kan gøre danske virksomheder langt mere effektive digitalt.

Skriv under på aftaler
I dag bruges NemID medarbejdersignatur primært til adgang på offentlige hjemmesider, men SmartSignatur giver virksomhederne nye muligheder.

– Virksomheder kan bruge den digitale signatur til eksempelvis at underskrive en aftale, et tilbud, et mødereferat eller alle andre typer forretningsdokumenter. Det kan gælde som en juridisk bindende underskrift. Og det kan sikre, at et dokument ikke er ændret siden forfatteren underskrev dokumentet, forklarer Bjarke Alling.

Som første trin kan virksomheder og organisationer få en særlig SmartSignatur POC-pakke (Proof Of Concept). SmartSignatur POC giver mulighed for let at afprøve teknologien og forsøge sig med mulighederne som kombinationen af et standard digitalt certifikat og et velkendt smart card giver.

Skab tillid og vækst
Endeligt kan medarbejdersignaturer bruges til at sikre data. En PDF fil kan sikres således, at kun en eller flere specifikke personer kan læse indholdet og tilsvarende med data i e-mails, USB nøgler og harddiske og mobile enheder.

– Fokus på sikkerhed og sporbarhed af data vil automatisk føre til både reduktion i risici, en øget arbejdsfleksibilitet og frem for alt en styrket tillid mellem afsendere og modtagere af data. Samlet elementer som er uhyre vigtige når det handler om at skabe vækst og nye indtægtsmuligheder for danske virksomheder på både danske og globale markeder, slutter Bjarke Alling.

Liga Nordic ApS er et internationalt IT handelsfirma der køber varer fra globale high tech brands og sælger til kunder i alle Nordiske lande. SmartSignatur er et samarbejde mellem Cryptovision, NetIQ, Steria og Liga. For mere information, besøg www.liga.com og www.smartsignatur.dk http://www.smartsignatur.dk

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.