Vælg en side

Prisen for at stifte et holdingselskab er præcis  den samme, du skal betale for en almindelig selskabsstiftelse. Et holdingselskab  er blot et ApS eller et A/S, der har til formål at eje andre virksomheder  i stedet for at drive egentligt forretning.

Majoriteten af de danske holdingselskaber er ApS’er.  Disse er nemme at stifte og kræver ”blot” 80.000 kroner i indskudskapital.  Vær opmærksom på, at du ikke betaler 80.000 kroner for at stifte  dit holdingselskab – det er blot penge, der skal være til stede på  en bankkonto og som du hæfter med i selskabsregi.

Selve stiftelsen  af dit holdingselskab koster blot 670 kroner til Erhvervsstyrelsen  og så et eventuelt beløb til enten en revisor eller en advokat, der  kan tænkes at hjælpe dig med stiftelsen. Dette vil sandsynligvis stå  dig i et par tusinde kroner.

For 670 kroner kan du altså stifte et holdingselskab  og være kørende.

SKAL jeg revideres med mit holdingselskab?

Reglerne for revision af holdingselskaber blev ændret  per 1.1.2013. Før denne dato skulle alle holdingselskaber, deres størrelse  uanset, revideres af en revisor. Sådan er det ikke længere og hvis  dit holdingselskab ifalder samme regler om revisionsfritagelse  som almindelige driftsselskaber og ApS’er kan du nu slippe for at  blive revideret.

Det betyder konkret, at du sparer en forfærdelig  masse penge, da revision af et holdingselskab ikke er nogen billig fornøjelse.  Selv med en revisor, der ikke tager sig for godt betalt skal du stadig  regne med at slippe i hvert fald 10.000 kroner for at få dit selskab  revideret. Og endnu flere penge, hvis dit selskab er af en vis størrelse.

I dag kan du have flere driftsselskaber og et holdingselskab  uden at skulle have revideret et eneste af dem, med mindre, de er meget  store. Det er billigt at drive virksomhed i Danmark.