Vælg en side
Konverteringsoptimering handler om at få besøgende på et website til at udføre en given handling.
Denne handling kan fx være at købe en vare på en webshop, at tilmelde sig et nyhedsbrev eller at ringe til et givent telefonnummer.
Konverteringsoptimering går ind og kigger på hvor tydelig en given knap er, hvor nemt checkout-flowet på en webshop er at gennemføre og om telefonnummeret overhovedet kan findes. Formålet er i alle tilfælde blot at finde ud af, hvordan flest mulige besøgende ender med at blive betalende kunder.
Find åbenlyse fælder med split tests
En god måde at finde ud af, hvor man kan sætte ind på ens website, er ved hjælp af såkaldte brugertests og split tests.
Med en brugertest sætter du en person til at købe en vare på din webshop. Du giver brugeren en opgave og herefter skal brugeren gennemføre denne opgave – fx at købe en vare.
En split test handler om at teste, hvad der virker bedst af to givne muligheder. Hvis du har en knap i grøn, kan du split teste den med en knap i orange for at finde ud af, hvad der virker bedst af de to muligheder.
Split testing kan du klare med værktøjet Visual Website Opitmizer eller Optimizely, mens du skal bruge en faktisk person for at lave en decideret brugertest.
Hvis du ønsker at lære mere om brugeroptimering og konverteringsoptimering kan du overveje uddannelsen i online markedsføring fra Bigum&Co. Denne giver dig et godt billede af de grundlæggende teknikker inden for CRO (Conversion Rate Optimization).