Studenterdrevene entreprenørorganisationer i Øresundsregionen, præsenterer ét kig ind i krystalkuglen og viser fremtidens virksomheder.

I 2013 stiger fokus på iværksætteri, og hvordan det kan bidrage med den fremadrettet vækst til samfundet. Et gammelt ordsprog lyder ” Mange bække små gør en stor å”, hvilket de studenterdrevet entreprenørorganisationer i Øresundsregionen har taget til sig, og åen, eller resultatet om man vil, er blevet Demo Day 2013.

Dansk iværksætteri åbner dørene for fremtiden med Demo Day 2013

Dansk iværksætteri åbner dørene for fremtiden med Demo Day 2013

Demo Day 2013 har den intention, om at skabe et miljø, der tager den danske innovation op på et nyt stadie, for både at promovere de mange spændende forretningskoncepter og virksomheder, men vigtigst af alt facilitere udgangspunkt, hvor deltagere med diversificeret baggrunde kan mødes, og dele interesser og fremtidsperspektiver om emnet der forener alle – Danske startups, og hvordan disse kan understøttes bl.a. ved at engagerer flere aktører på tværs af fagområder og institutioner, ved at tage et fælles skridt der giver fordele for de involveret, samt Danmark som en enhed, der gør os mere konkurrencedygtigt i fremtiden.

Stifteren af cloud-platformen Podio, Kasper Hulthin, vil være en af arrangementets Key note speaker, udtaler sig om det danske iværksætteri:

– Det er vigtigt, at vi udbygger det efterhånden stærke startup community i København, blander de forskellige fagretninger og gør iværksætteri til en reel karrieremulighed på universiteterne, hvilket det ikke er i dag.

Den problemstilling er konceptet bag Demo Day 2013, som vil være det første af sin slags, eftersom ideen er bottom-up drevet, udsprunget fra dem det handler om, nemlig de studerende. Med focal point hos de studerende, er arrangementet udelukkende planlagt og eksekveret af de studenterdrevet entreprenørorganisationer på universiteterne i Øresundsområdet (Stardust-DTU, Krebitat, ITU Innovators, Stardust-CBS, Kickstart & UCEC).

Eventet vil blive afholdt d. 27 juni 2013, i KPH Volumehallen, KBH SV og har til hensigt at tiltrække så mange deltagere med forskellige baggrunde som muligt, så der opnås optimalt diversitet blandt interessenterne, hvilket skal afspejles i interessenter såsom politikkere, entreprenører til innovatører og forretningsfolk Af de inviteret virksomheder on institutioner kan der bl.a. nævnes Erhvervs- og Vækstministeret, DI, IBM Ministeriet for Forskning samt KMPG.

Alle med hver deres spidskompetence inden for forskellige området, har mulighed for at lave feedback til den deltagende startups.
Derudover inviteres studerende, mentorer, rådgivere, sponsorer, journalister også deltage, samt potentielle engle-investorer såsom Novo Seeds, CAT Science, Seed Capital mm fra Øresundsregionen. Formålet er at skabe en synergieffekt mellem de deltagende startups og de kommende interessenter.

Gå ikke glip af den unikke mulighed, for at deltage i arrangementet, der er arrangeret af ildsjæle inden for iværksættermiljøet, for iværksættere, til iværksættere og relaterede interessenter. Der vil være et unikt indblik i fremtidens virksomheder, Danmarks vækstgrundlag, og muligheden for at sparre med andre aktører der deler dine interesser. I sidste ende handler det, at et land som Danmark agerer proaktiv, i stedet for reaktiv og som Kasper Hulthin afslutningsvis udtaler:

– Forhåbentlig kan Demo Day give de spirende iværksættere et los i røven, og nogle gode forbindelse, til at komme i gang, med at gøre deres drøm til virkelighed.

“Det er vigtigt vi udbygger det efterhånden stærke startup community i København, blander de forksellige fagretninger og gør iværksætteri til en reel karriere mulighed på universiteterne, hvilket det ikke er i dag. Men vigtigst er, at vi stopper med bare at tale om det, og de nye studerende kommer igang med at eksekvere deres ideer. Forhåbentlig kan Demo Day give de spirrende iværksættere et los i røven, og nogle gode forbindelse, til at komme igang at gøre deres drøm til virkelighed”. Kasper Hulthin, Founder of Podio

Praktisk information:
Der sigtes mod at have 300 deltagere og 8-10 startups.
Eventet vil foregå fra kl. 15-23 d. 27. juni.
Sted = Enghavevej 80, KBH SV