Ansvarlig innovation er nøglen

CSR – virksomhedernes samfundsansvar – er på både politikeres, mediers og lederes dagsorden – for hvordan bliver CSR en del af de små- og mellemstore virksomheders fokus? Det er ét af de spørgsmål, som EU-projektet COGITA, hvor Danmark også deltager, forsøger at finde svar på.

Green Network, som er et erhvervsnetværk og rådgiver små- og mellemstore virksomheder indenfor CSR, er dansk projektpartner i EU-projektet COGITA, hvor fokus er at få CSR på dagsordenen i små- og mellemstore virksomheder.

Projektdeltagerne, der spænder lige fra myndighedsrepræsentanter til forskere og virksomhedsnetværk, har blandt andet sat fokus på, hvordan man kan arbejde for, at CSR bliver en del af den langsigtede, strategiske planlægning i virksomheden. Her peger deltagerne på, at små- og mellemstore virksomheder i højere grad skal opfordres til at arbejde med serier af CSR-initiativer, der er forbundet med virksomhedsstrategien. På den måde vil de få et større udbytte af deres ansvarlighedsarbejde, end hvis de arbejder med mere spredte og enkeltstående initiativer.

Et emne med potentiale for de små- og mellemstore virksomheder er bl.a. CSR og innovation, som er et vigtigt koncept i forhold til at løse de stadigt mere aktuelle miljømæssige og sociale udfordringer, vi står overfor, men også i forhold til at skabe forretningsmæssige fordele.

”At tænke bæredygtighed ind i både produktet og produktlinjen gør, at du opnår merværdi i din vare. Det er så vigtigt, at virksomhederne tænker bæredygtighed med ind i deres produktudvikling, hvis de også vil være på markedet om 20 år. Spørgsmålet er, om der overhovedet er noget alternativ?” Spørger projektleder i Green Network, Sanne Østergaard Nielsen. ”Det er vigtigt, at virksomheder har gode muligheder for hele tiden at holde sig informeret om, hvad der foregår omkring CSR og bæredygtig teknologi. Derfor er netværkstanken også rigtig vigtig,” påpeger Sanne Østergaard Nielsen. ”Når du vil udvikle nyt, er det også vigtigt med friske input og sparring.”

Potentialet i konceptet omkring CSR og innovation vækker interesse på tværs af de europæiske partnere, der deltager i COGITA-projektet: ”Ansvarlig innovation kan vise sig at være nøglen til et smart, bæredygtigt og inkluderende Europa,” fortæller Giulia Bubbolini, leder af COGITA-projektet og med base i CISE, Center for Innovation og Økonomisk Udvikling – agentur for Handelskammeret i Forlí-Cesena, Emilia Romagna, Italien.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.