Rigspolitiet har i dag offentliggjort, at et hackerangreb mod IT-leverandøren CSC er under optrævling. Justitsminister Morten Bødskov forsikrer, at alle nødvendige ressourcer bliver sat ind for at håndtere og skabe klarhed om sagen. Der afholdes kort doorstep i Justitsministeriet i dag kl. 14.30.

Det er afgørende, at sikkerheden omkring offentlige myndigheders registre er i orden. Det gælder ikke mindst politiets registre og andre centrale myndighedsregistre.

Derfor tager de ansvarlige myndigheder også hacker-angrebet meget alvorligt.

Blandt andet af hensyn til efterforskningen er det for tidligt at udtale sig om detaljerne i sagen, og der er spørgsmål, som ikke kan besvares i dag. Men det kan konstateres, at nogen har hentet oplysninger fra en række af politiets centrale registre og i den forbindelse haft adgang til servere hos CSC, hvorpå der også findes andre myndighedsregistre som f.eks. CPR-registeret.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

“Jeg kan godt forstå, hvis folk bliver bekymrede over at høre om en sikkerhedsbrist i politiets registre. Og jeg kan også godt forstå dem, der ønsker svar på, om sikkerhedsbristen har betydning for dem personligt.

Jeg vil derfor forsikre befolkningen om, at alle nødvendige ressourcer er sat ind for hurtigt at håndtere og skabe klarhed om sagen.”

Københavns Politi er i gang med en intensiv efterforskning, som foregår i et tæt samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Samtidig arbejdes der målrettet på at undersøge og vurdere omfanget af sikkerhedsbruddet samt sikre, at der træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det er PET, som står i spidsen for dette arbejde, og det foregår i tæt samarbejde med navnlig Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. PET vil løbende holde Justitsministeriet orienteret, og PET vil udarbejde en rapport om resultaterne af arbejdet.

Hvis efterforskningen eller de yderligere undersøgelser giver anledning til det, vil myndigheder eller andre, som må anses for berørt af sikkerhedsbruddet, modtage nærmere underretning.

“Jeg vil gerne igen understrege, at myndighederne har sat alle nødvendige ressourcer ind for hurtigt at håndtere og skabe klarhed om sagen. Og myndighederne vil naturligvis komme med yderligere oplysninger om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som muligt,” siger Morten Bødskov.